czarnobiały0+1+2
 Instrukcja  O biuletynie  Mapa biuletynu
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2004-01-16 10:49:02

Akty prawne

 

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.
(Dz. U. z 1997 r. nr 98 poz. 602 z późniejszymi zmianami);
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat i stawek wynagrodzenia za sprawdzenie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentów w tych sprawach.
(Dz. U. z 2003 r. nr 219 poz. 2162 z późniejszymi zmianami);
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów.
(Dz. U. z 2005 r. nr 217 poz. 1834 z późniejszymi zmianami);
 
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
(Dz. U. z 2001 r. nr 125 poz. 1371 z późniejszymi zmianami);
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 października 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków gospodarki finansowej wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego oraz szczegółowych warunków ewidencji przychodów i kosztów związanych z działalnością ośrodka.
(Dz. U. z 2002 r. nr 176 poz. 1443);
 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego.
(Dz.U. z 2002 r. nr 236 poz. 1998 z późniejszymi zmianami);
 
Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 11 października 2007 r. w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów przeprowadzających egzaminy kandydatów na kierowców i kierowców.
(Dz.U. z 2007 r. nr 197 poz. 1437);
 
Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych.
(Dz.U. z 2002 r. nr 170 poz. 1393 z późniejszymi zmianami);
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.
(Dz.U. z 2003 r. nr 32 poz. 262 z późniejszymi zmianami);
 Podmiot udostępniający informację: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy
Osoba, która wytworzyla informację: Marcin Słomiński Data wytworzenia informacji: 2004-01-16 10:49:02
Osoba, która odpowiada za treść: Marcin Słomiński Data udostępnienia informacji: 2004-01-16 10:50:51
Wprowadził informację do BIP: Marcin Słomiński artykuł był wyświetlony: 2481
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Słomiński    
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »