Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Zmiana sposobu użytkowania części garażu na funkcję usługową z zakresu szkoleń

Status: ogłoszony

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 760701-N-2020

Termin składania ofert / wniosków: 2020-12-17 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2020-12-17 10:15:00

Miejsce złożenia oferty: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy, Al. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 54, 85-620 Bydgoszcz (sekretariat)

Ogłoszono dnia: 2020-12-02 przez

Załączniki