ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Dostawa paliw dla pojazdów Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy w roku 2020

Status: w toku

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Zamawiający: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 611045-N-2019

Termin składania ofert / wniosków: 2019-11-08 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2019-11-08 10:15:00

Miejsce złożenia oferty: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy, Al. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 54, 85-620 Bydgoszcz (sekretariat)

Ogłoszono dnia: 2019-10-22 przez

Załączniki