ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Dostawa paliw dla pojazdów Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy w roku 2019

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Zamawiający: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 643565-N-2018

Termin składania ofert / wniosków: 2018-11-08 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2018-11-08 10:15:00

Miejsce złożenia oferty: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy, Al. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 54, 85-620 Bydgoszcz

Ogłoszono dnia: 2018-10-31 przez Andrzej Libiszewski

Załączniki