ˆ

Przetargi

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2020-12-02
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-17 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zmiana sposobu użytkowania części garażu na funkcję usługową z zakresu szkoleń
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (PDF, 6.5 MiB)
 • Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz nie podleganiu wykluczeniu (PDF, 857.9 KiB)
 • Formularz ofertowy (PDF, 586.4 KiB)
 • Wykaz robót budowlanych (PDF, 159.7 KiB)
 • Wykaz osób dysponowanych do wykonywania zamówienia (PDF, 271.9 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 4.9 MiB)
 • Kosztorysy ślepe/Przedmiary (ZIP, 1 MiB)
 • Specyfikacje techniczne (ZIP, 2.6 MiB)
 • Projekty (ZIP, 7.1 MiB)
 • Opis techniczny do projektu architektoniczno-konstrukcyjnego (DOCX, 56.6 KiB)
 • Rysunki-branża sanitarna (ZIP, 9.8 MiB)
 • Rysunki-branża elektryczna (ZIP, 6.3 MiB)
 • Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy nr 1 (PDF, 172.6 KiB)
 • Oświadczenie zamawiącego - równoważność (PDF, 229.5 KiB)
 • Odpowiedź Zamawiającego na zapytania Wykonawcy nr 2 (PDF, 621.9 KiB)
 • Odpowiedź Zamawiającego na zapytania Wykonawcy nr 3 (PDF, 203.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 179.5 KiB)
 • Sprostowanie do informacji z otwarcia ofert (PDF, 130.6 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 192.2 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 668.4 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2020-09-18
Termin składania ofert / wniosków
2020-10-15 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa paliw dla pojazdów Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy w roku 2021 i 2022
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 2.7 MiB)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (PDF, 5 MiB)
 • Zał. nr 1 Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz nie podleganiu wykluczeniu (PDF, 790.9 KiB)
 • Zał. nr 2 Formularz ofertowy (PDF, 544.9 KiB)
 • Zał. nr 3 Wykaz wykonanych lub wykonywanych dostaw (PDF, 189.5 KiB)
 • Zał. nr 4 Informacja o stacjach paliw (PDF, 116.5 KiB)
 • Zał. nr 5 Wzór umowy (PDF, 1 MiB)
 • Zał. nr 6 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (PDF, 353.9 KiB)
 • Zał. nr 7 Zgody na przetwarzanie danych (PDF, 126.8 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 277.1 KiB)
 • Odpowiedź Zamawiającego na zapytania Wykonawcy (PDF, 726.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 174 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 427.3 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2020-01-23
Termin składania ofert / wniosków
2020-02-10 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
DOSTAWA 20 SZTUK SAMOCHODÓW OSOBOWYCH DLA WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W BYDGOSZCZY I ODDZIAŁU TERENOWEGO WORD W INOWROCŁAWIU NAJEM LUB ZAKUP
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 8.6 MiB)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (PDF, 11.2 MiB)
 • Zał. nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (PDF, 2.7 MiB)
 • Zał. nr 2 Formularz ofertowy (PDF, 1.1 MiB)
 • Zał. nr 3 Ocena z jazdy próbnej (PDF, 275.4 KiB)
 • Zał. nr 4 Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu udziału w postępowaniu oraz nie podleganiu wykluczeniu (PDF, 1.4 MiB)
 • Zał. nr 5 Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (PDF, 344.5 KiB)
 • Zał. nr 6-N- Projekt umowy- Najem (PDF, 4.4 MiB)
 • Zał. nr 6-Z Projekt umowy-Zakup (PDF, 3.2 MiB)
 • Zał. nr 7 Wykaz usług (PDF, 272.2 KiB)
 • Zał. nr 8 Harmonogram dostaw (PDF, 152.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 432.4 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 354.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 751.1 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2019-10-22
Termin składania ofert / wniosków
2019-11-08 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa paliw dla pojazdów Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy w roku 2020
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 4.5 MiB)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (PDF, 9.1 MiB)
 • Zał. nr 1 Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz nie podleganiu wykluczeniu (PDF, 1.4 MiB)
 • Zał. nr 2 Formularz ofertowy (PDF, 988.4 KiB)
 • Zał. nr 3 Wykaz wykonanych lub wykonywanych dostaw (PDF, 347.4 KiB)
 • Zał. nr 4 Informacja o stacjach paliw (PDF, 208.2 KiB)
 • Zał. nr 5 Wzór umowy (PDF, 1.9 MiB)
 • Zał. nr 6 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (PDF, 643.4 KiB)
 • Zał. nr 7 Zgody na przetwarzanie danych (PDF, 230 KiB)
 • Odpowiedź Zamawiającego na zapytanie Wykonawcy (PDF, 1.7 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 328.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 392.2 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2018-10-31
Termin składania ofert / wniosków
2018-11-08 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa paliw dla pojazdów Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy w roku 2019
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 4.5 MiB)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (PDF, 9.3 MiB)
 • Zał.1 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu (DOC, 44 KiB)
 • Zał.2 Formularz ofertowy (DOC, 43.5 KiB)
 • Zał.3 Wykaz wykonanych/wykonywanych dostaw (DOC, 34.5 KiB)
 • zał.4 Informacja o stacjach paliw (DOC, 29.5 KiB)
 • Zał.5 Wzór umowy (DOC, 66 KiB)
 • Zał.6 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (DOC, 36.5 KiB)
 • Zapytania Wykonawcy z dnia 05.11.2018r. i wyjaśnienia Zamawiającego (PDF, 1.3 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 325.8 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 393.2 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2018-10-18
Termin składania ofert / wniosków
2018-10-26 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa paliw dla pojazdów Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy w roku 2019
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 4.5 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 9.3 MiB)
 • Zał.1 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu (DOC, 44 KiB)
 • Zał.2 Formularz ofertowy (DOC, 43.5 KiB)
 • Zał.3 Wykaz wykonanych/wykonywanych dostaw (DOC, 34.5 KiB)
 • Zał.4 Informacja o stacjach paliw (DOC, 29.5 KiB)
 • Zał.5 Wzór umowy (DOC, 64.5 KiB)
 • Zał.6 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (DOC, 36.5 KiB)
 • Zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 23.10.2018r. (PDF, 328.7 KiB)
 • Wyjaśnienia Zamawiajacego na zapytania Wykonawcy z dnia 18.10.2018r. (PDF, 1.3 MiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 280.9 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2018-06-08
Termin składania ofert / wniosków
2018-06-18 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Ochrona fizyczna siedziby Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy oraz jego Oddziału Terenowego w Inowrocławiu
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 5.1 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 3.6 MiB)
 • Zał.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków i braku podstaw wykluczenia (DOC, 44 KiB)
 • Zał.2. Formularz ofertowy (DOC, 50.5 KiB)
 • Zał.3. Wykaz usług (DOC, 35 KiB)
 • Zał.4. Wzór umowy - Bydgoszcz (DOC, 107.5 KiB)
 • Zał.5. Wzór umowy - Inowrocław (DOC, 107 KiB)
 • Zał.6. Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (DOC, 65.5 KiB)
 • Zał.7. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (DOC, 36.5 KiB)
 • Wyjaśnienie Zamawiającego na zapytanie Wykonawcy z dnia 11.06.2018 r. (PDF, 299.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 972.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 1.4 MiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2018-04-04
Termin składania ofert / wniosków
2018-04-12 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa dwóch zespołów pojazdów ciężarowych do przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy kat. C oraz C+E dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o przetargu (PDF, 4.5 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 10.8 MiB)
 • Załącznik nr 1 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu (DOC, 43.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 Formularz ofertowy (DOC, 46.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 Wykaz wykonanych/wykonywanych dostaw (DOC, 34.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 Wzór umowy (DOC, 57 KiB)
 • Wyjaśnienia Zamawiającego na zapytania Wykonawcy z dnia 05.04.2018 r. (PDF, 425.9 KiB)
 • Wyjaśnienia Zamawiającego na zapytania Wykonawcy z dnia 06.04.2018 r. (PDF, 360 KiB)
 • Zmiana SIWZ z dnia 09.04.2018 r. (PDF, 322.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 336.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 384.6 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2018-03-23
Termin składania ofert / wniosków
2018-04-17 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa budynku biurowo-garażowego oraz rozbiórki istniejących budynków dla potrzeb WORD Bydgoszcz, Oddział Inowrocław.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 5.5 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 11.5 MiB)
 • Zał.1 - Oświadczenie o spełnianiu warunków i braku podstaw wykluczenia (DOC, 43.5 KiB)
 • Zał.2 - Formularz ofertowy (DOC, 42 KiB)
 • Zał.3 - Wykaz robót budowlanych (DOC, 32 KiB)
 • Zał.4 - Wykaz osób (DOC, 39 KiB)
 • Zał.5 - Wzór umowy (DOC, 189.5 KiB)
 • Zał.6 - Dokumentacja projektowa (ZIP, 110 MiB)
 • Zał.7 - Przedmiary robót (ZIP, 4.5 MiB)
 • Zał.8 - Specyfikacje tech. wyk. i odb. robót (ZIP, 1.4 MiB)
 • Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 27.03.2018r. (PDF, 267.7 KiB)
 • Wyjaśnienia Zamawiającego na zapytania Wykonawcy z dnia 05.04.2018 r. (PDF, 2.6 MiB)
 • Aneks nr 1 do zał. nr 6 w SIWZ - Dokumentacja projektowa (ZIP, 5.2 MiB)
 • Wyjaśnienia Zamawiającego na zapytania Wykonawcy z dnia 12.04.2018 r. (PDF, 285.8 KiB)
 • Wyjaśnienia Zamawiającego na zapytania Wykonawcy z dnia 13.04.2018 r. (PDF, 281.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 307 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 291.2 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2017-11-06
Termin składania ofert / wniosków
2017-11-14 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa paliw dla pojazdów Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy w roku 2018
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 4.5 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 9.3 MiB)
 • Zał.1 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu (DOC, 43.5 KiB)
 • Zał.2 - Formularz ofertowy (DOC, 43 KiB)
 • Zał.3 - Wykaz wykonanych/wykonywanych dostaw (DOC, 34.5 KiB)
 • Zał.4 - Informacja o stacjach paliw (DOC, 30 KiB)
 • Zał.5 - Wzór umowy (DOC, 64.5 KiB)
 • Wyjaśnienia Zamawiajacego na zapytania Wykonawcy odnośnie treści SIWZ z dnia 09.11.2017r. (PDF, 1 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 317.1 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 358.7 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji