Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Pracownicy funkcyjni WORD

Szczegóły informacji

Pracownicy funkcyjni

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2004-01-16 12:42:45 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Dyrektor
    Andrzej Gross
 
p. o. Zastępcy Dyrektora, Naczelnik Wydziału Egzaminowania
    Tomasz Szoch
 
Główny Księgowy
    Iwona Czarnecka
 
Kierownik Oddziału Terenowego
    Jarosław Kopeć
 
Pełnomocnik Dyrektora ds. inwestycji
    Emilia Wojtczak
 
Naczelnik Wydziału Obsługi Klienta
    Karolina Rospenda
 
Naczelnik Wydziału Szkoleń i BRD
    Maciej Eckardt
 
Naczelnik Działu Administracyjno-Gospodarczego
    Sławomir Suchomski
 
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych
    Antoni Urbańczyk
 
Samodzielne Stanowisko ds Analiz, Systemu Informatycznego i Bezpieczeństwa Informacji
    Dawid Hinz
 
Inspektor Ochrony Danych
    Jakub Kasperek
 
Samodzielne Stanowisko ds Pracowniczych i Organizacyjnych
    Justyna Wołowska
 
Sekretariat
    Barbara Łuczak