Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2003-11-16 21:40:17 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Przedmiotem działania Ośrodka jest:
 1. Organizowanie i przeprowadzanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami.
 2. Wykonywanie zadań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym:
  • organizowanie i prowadzenie działalności oświatowej i szkoleniowej z zakresu prawa o ruchu drogowym oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • współdziałanie z innymi podmiotami realizującymi zadania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego - policją, ośrodkami szkolenia kierowców, szkołami, strażą pożarną,
  • propagowanie zasad bezpiecznego udziału w ruchu drogowym jego uczestników poprzez organizowanie konkursów z zakresu wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego, udział w szkoleniu i edukacji motoryzacyjnej młodzieży,
 3. Przeprowadzanie:
  • szkoleń kandydatów na instruktorów i instruktorów,
  • szkoleń kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów,
  • kursów dokształcających kierowców wykonujących transport drogowy – w zakresie przewozu rzeczy i osób,
  • szkoleń osób kierujących ruchem,
  • szkoleń kierowców naruszających przepisy drogowe,
  • kurs w zakresie przewozu materiałów niebezpiecznych (ADR).
 4. Przeprowadzanie badań technicznych pojazdów w ramach posiadanego upoważnienia przez SKP.