ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2003-11-16 21:24:03 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy został powołany Zarządzeniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 33/98 z dnia 29 maja 1998 r., na podstawie:
  • ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602 z późniejszymi zmianami);
  • ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późniejszymi zmianami);
  • ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie wojewódzkim (Dz. U. Nr 91, poz. 576 z późniejszymi zmianami);
  • Zarządzenia Nr 25/98 Wojewody Bydgoskiego z dnia 16 marca 1998 roku w sprawie utworzenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy.
  • uchwały Nr 51/714/2004 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 października 2004 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy.
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy jest wojewódzką samorządową osobą prawną, powołaną i nadzorowaną przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Wojewodę Kujawko-Pomorskiego.
« powrót do poprzedniej strony