ˆ

Przetargi

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-04-04 2018-04-12 10:00:00 Dostawa dwóch zespołów pojazdów ciężarowych do przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy kat. C oraz C+E dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy. w toku
 • Ogłoszenie o przetargu (PDF, 4.5 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 10.8 MiB)
 • Załącznik nr 1 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu (DOC, 43.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 Formularz ofertowy (DOC, 46.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 Wykaz wykonanych/wykonywanych dostaw (DOC, 34.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 Wzór umowy (DOC, 57 KiB)
 • Wyjaśnienia Zamawiającego na zapytania Wykonawcy z dnia 05.04.2018 r. (PDF, 425.9 KiB)
 • Wyjaśnienia Zamawiającego na zapytania Wykonawcy z dnia 06.04.2018 r. (PDF, 360 KiB)
 • Zmiana SIWZ z dnia 09.04.2018 r. (PDF, 322.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 336.5 KiB)
2 2018-03-23 2018-04-17 10:00:00 Budowa budynku biurowo-garażowego oraz rozbiórki istniejących budynków dla potrzeb WORD Bydgoszcz, Oddział Inowrocław. w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 5.5 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 11.5 MiB)
 • Zał.1 - Oświadczenie o spełnianiu warunków i braku podstaw wykluczenia (DOC, 43.5 KiB)
 • Zał.2 - Formularz ofertowy (DOC, 42 KiB)
 • Zał.3 - Wykaz robót budowlanych (DOC, 32 KiB)
 • Zał.4 - Wykaz osób (DOC, 39 KiB)
 • Zał.5 - Wzór umowy (DOC, 189.5 KiB)
 • Zał.6 - Dokumentacja projektowa (ZIP, 110 MiB)
 • Zał.7 - Przedmiary robót (ZIP, 4.5 MiB)
 • Zał.8 - Specyfikacje tech. wyk. i odb. robót (ZIP, 1.4 MiB)
 • Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 27.03.2018r. (PDF, 267.7 KiB)
 • Wyjaśnienia Zamawiającego na zapytania Wykonawcy z dnia 05.04.2018 r. (PDF, 2.6 MiB)
 • Aneks nr 1 do zał. nr 6 w SIWZ - Dokumentacja projektowa (ZIP, 5.2 MiB)
 • Wyjaśnienia Zamawiającego na zapytania Wykonawcy z dnia 12.04.2018 r. (PDF, 285.8 KiB)
 • Wyjaśnienia Zamawiającego na zapytania Wykonawcy z dnia 13.04.2018 r. (PDF, 281.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 307 KiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu