ˆ

Przetargi

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-04-04 2018-04-12 10:00:00 Dostawa dwóch zespołów pojazdów ciężarowych do przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy kat. C oraz C+E dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy. w toku
 • Ogłoszenie o przetargu (PDF, 4.5 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 10.8 MiB)
 • Załącznik nr 1 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu (DOC, 43.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 Formularz ofertowy (DOC, 46.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 Wykaz wykonanych/wykonywanych dostaw (DOC, 34.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 Wzór umowy (DOC, 57 KiB)
 • Wyjaśnienia Zamawiającego na zapytania Wykonawcy z dnia 05.04.2018 r. (PDF, 425.9 KiB)
 • Wyjaśnienia Zamawiającego na zapytania Wykonawcy z dnia 06.04.2018 r. (PDF, 360 KiB)
 • Zmiana SIWZ z dnia 09.04.2018 r. (PDF, 322.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 336.5 KiB)
2 2018-03-23 2018-04-17 10:00:00 Budowa budynku biurowo-garażowego oraz rozbiórki istniejących budynków dla potrzeb WORD Bydgoszcz, Oddział Inowrocław. w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 5.5 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 11.5 MiB)
 • Zał.1 - Oświadczenie o spełnianiu warunków i braku podstaw wykluczenia (DOC, 43.5 KiB)
 • Zał.2 - Formularz ofertowy (DOC, 42 KiB)
 • Zał.3 - Wykaz robót budowlanych (DOC, 32 KiB)
 • Zał.4 - Wykaz osób (DOC, 39 KiB)
 • Zał.5 - Wzór umowy (DOC, 189.5 KiB)
 • Zał.6 - Dokumentacja projektowa (ZIP, 110 MiB)
 • Zał.7 - Przedmiary robót (ZIP, 4.5 MiB)
 • Zał.8 - Specyfikacje tech. wyk. i odb. robót (ZIP, 1.4 MiB)
 • Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 27.03.2018r. (PDF, 267.7 KiB)
 • Wyjaśnienia Zamawiającego na zapytania Wykonawcy z dnia 05.04.2018 r. (PDF, 2.6 MiB)
 • Aneks nr 1 do zał. nr 6 w SIWZ - Dokumentacja projektowa (ZIP, 5.2 MiB)
 • Wyjaśnienia Zamawiającego na zapytania Wykonawcy z dnia 12.04.2018 r. (PDF, 285.8 KiB)
 • Wyjaśnienia Zamawiającego na zapytania Wykonawcy z dnia 13.04.2018 r. (PDF, 281.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 307 KiB)
3 2017-11-06 2017-11-14 10:00:00 Dostawa paliw dla pojazdów Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy w roku 2018 rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 4.5 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 9.3 MiB)
 • Zał.1 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu (DOC, 43.5 KiB)
 • Zał.2 - Formularz ofertowy (DOC, 43 KiB)
 • Zał.3 - Wykaz wykonanych/wykonywanych dostaw (DOC, 34.5 KiB)
 • Zał.4 - Informacja o stacjach paliw (DOC, 30 KiB)
 • Zał.5 - Wzór umowy (DOC, 64.5 KiB)
 • Wyjaśnienia Zamawiajacego na zapytania Wykonawcy odnośnie treści SIWZ z dnia 09.11.2017r. (PDF, 1 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 317.1 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 358.7 KiB)
4 2017-08-10 2017-09-15 10:00:00 Budowa budynku biurowo-garażowego oraz rozbiórki istniejących budynków dla potrzeb WORD Bydgoszcz, Oddział Inowrocław rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 5.7 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamóweinia (PDF, 12.6 MiB)
 • Zał.1 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu (DOC, 43.5 KiB)
 • Zał.2 Formularz ofertowy (DOC, 42 KiB)
 • Zał.3 Wykaz robót budowlanych (DOC, 32 KiB)
 • Zał.4 Wykaz osób dysponowanych do realizacji zamówienia (DOC, 39 KiB)
 • Zał.5 Wzór umowy (DOC, 217 KiB)
 • Zał.7 Przedmiary robót (ZIP, 9.6 MiB)
 • Zał.8 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (ZIP, 1.4 MiB)
 • Zmiana SIWZ (PDF, 184.7 KiB)
 • Zał.6 Dokumentacja projektowa (ZIP, 97.3 MiB)
 • Wyjaśnienia Zamawiającego na zapytania odnośnie treści SIWZ z dnia 23.08.2017r. (PDF, 4 MiB)
 • Wyjaśnienia Zamawiającego na zapytania odnośnie treści SIWZ z dnia 24.08.2017r. (PDF, 357.9 KiB)
 • Wyjaśnienia Zamawiającego na zapytania odnośnie treści SIWZ z dnia 31.08.2017r. (PDF, 710.3 KiB)
 • Wyjaśnienie Zamawiającego na zapytanie odnośnie treści SIWZ z dnia 04.09.2017r. (PDF, 288.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 391.9 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 279.2 KiB)
5 2017-07-17 2017-08-07 10:00:00 Budowa budynku biurowo-garażowego oraz rozbiórki istniejących budynków dla potrzeb WORD Bydgoszcz, Oddział Inowrocław rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 5.7 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 12.5 MiB)
 • Zał.1 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu (DOC, 43.5 KiB)
 • Zał.2 Formularz ofertowy (DOC, 41 KiB)
 • Zał.3 Wykaz robót budowlanych (DOC, 32 KiB)
 • Zał.4 Wykaz osób dysponowanych do realizacji zamówienia (DOC, 39 KiB)
 • Zał.5 Wzór umowy (DOC, 215 KiB)
 • Zał.6 Dokumentacja projektowa (ZIP, 60.7 MiB)
 • Zał.7 Przedmiary robót (ZIP, 9.6 MiB)
 • Zał.8 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (ZIP, 1.4 MiB)
 • Wyjaśnienia Zamawiającego na zapytania Wykonawców z dnia 26.07.2017r. (PDF, 4.7 MiB)
 • Zmiana SIWZ (PDF, 930.1 KiB)
 • Formularz ofertowy Wykonawcy - zmieniony (DOC, 41.5 KiB)
 • Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz nie podleganiu wykluczeniu – zmienione (DOC, 43.5 KiB)
 • Wzór umowy – zmieniony (DOC, 215.5 KiB)
 • Zmiana SIWZ 2 (PDF, 440.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 317 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 275.5 KiB)
6 2017-05-08 2017-05-22 10:00:00 Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 4.3 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 9.4 MiB)
 • Zał. 1 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu (DOC, 43.5 KiB)
 • Zał. 2 Formularz ofertowy (DOCX, 19.5 KiB)
 • Zał. 3 Wykaz wykonanych/wykonywanych dostaw (DOC, 34.5 KiB)
 • Zał. 4 Informacja o PPE (PDF, 21.5 KiB)
 • Zał. 5 Wzór umowy (DOC, 62.5 KiB)
 • Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 708.6 KiB)
 • Zmiana Ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 424.5 KiB)
 • Zaktualizowany formularz ofertowy (DOCX, 19.5 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania Wykonawców z dnia 09.05.2017r. (PDF, 1.4 MiB)
 • Odpowiedzi na zapytania Wykonawców z dnia 10.05.2017r. (PDF, 2.1 MiB)
 • Odpowiedzi na zapytania Wykonawców z dnia 11.05.2017r. (PDF, 1.7 MiB)
 • Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 2 (PDF, 487.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 384.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 668.5 KiB)
7 2016-12-14 2016-12-22 10:00:00 Dostawa paliw dla pojazdów Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy w roku 2017 rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.6 MiB)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (PDF, 9.2 MiB)
 • Załącznik nr 1	Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu (DOC, 43.5 KiB)
 • Załącznik nr 2	Formularz ofertowy (DOC, 41.5 KiB)
 • Załącznik nr 3	Wykaz wykonanych/wykonywanych dostaw (DOC, 34.5 KiB)
 • Załącznik nr 4	Informacja o stacjach paliw (DOC, 30 KiB)
 • Załącznik nr 5	Wzór umowy (DOC, 64 KiB)
 • Zapytania do SIWZ z dnia 16.12.2016r. i odpowiedzi Zamawiającego (PDF, 684 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 364.4 KiB)
8 2016-11-22 2016-11-30 10:00:00 Dostawa paliw dla pojazdów Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy w roku 2017 rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.6 MiB)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (PDF, 9.2 MiB)
 • Załącznik nr 1	Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu (DOC, 43.5 KiB)
 • Załącznik nr 2	Formularz ofertowy (DOC, 41.5 KiB)
 • Załącznik nr 3	Wykaz wykonanych/wykonywanych dostaw (DOC, 34.5 KiB)
 • Załącznik nr 4	Informacja o stacjach paliw (DOC, 30 KiB)
 • Załącznik nr 5	Wzór umowy (DOC, 64 KiB)
 • Zapytania do SIWZ z dnia 25.11.2016 i odpowiedzi Zamawiajacego (PDF, 1.2 MiB)
 • Uniewanienie piostępowania (PDF, 218.8 KiB)
9 2016-04-05 2016-04-13 10:00:00 Najem samochodów osobowych dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy i Oddziału Terenowego WORD w Inowrocławiu rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 3.6 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (ZIP, 22.5 MiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 400.7 KiB)
10 2015-12-07 2015-12-15 10:00:00 Dostawa paliw dla pojazdów Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy w roku 2016 rozstrzygnięty
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (PDF, 6.1 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 2.1 MiB)
 • Zał. 1 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (DOC, 24 KiB)
 • Zał. 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (DOC, 24 KiB)
 • Zał. 3 - Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 25 KiB)
 • Zał. 4 - Formularz ofertowy wykonawcy (DOC, 39.5 KiB)
 • Zał. 5 - Wykaz wykonanych/wykonywanych dostaw (DOC, 32 KiB)
 • Zał. 6 - Informacja o stacjach paliw (DOC, 30 KiB)
 • Zał. 7- Projekt umowy (PDF, 100 KiB)
 • Pytania Wykonawców do treści SIWZ z dnia 11.12.2015r. i odpowiedzi Zamawiającego (PDF, 663.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 337.8 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu