ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Przetargi

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2018-10-31
Termin składania ofert / wniosków
2018-11-08 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa paliw dla pojazdów Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy w roku 2019
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 4.5 MiB)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (PDF, 9.3 MiB)
 • Zał.1 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu (DOC, 44 KiB)
 • Zał.2 Formularz ofertowy (DOC, 43.5 KiB)
 • Zał.3 Wykaz wykonanych/wykonywanych dostaw (DOC, 34.5 KiB)
 • zał.4 Informacja o stacjach paliw (DOC, 29.5 KiB)
 • Zał.5 Wzór umowy (DOC, 66 KiB)
 • Zał.6 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (DOC, 36.5 KiB)
 • Zapytania Wykonawcy z dnia 05.11.2018r. i wyjaśnienia Zamawiającego (PDF, 1.3 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 325.8 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 393.2 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2018-10-18
Termin składania ofert / wniosków
2018-10-26 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa paliw dla pojazdów Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy w roku 2019
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 4.5 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 9.3 MiB)
 • Zał.1 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu (DOC, 44 KiB)
 • Zał.2 Formularz ofertowy (DOC, 43.5 KiB)
 • Zał.3 Wykaz wykonanych/wykonywanych dostaw (DOC, 34.5 KiB)
 • Zał.4 Informacja o stacjach paliw (DOC, 29.5 KiB)
 • Zał.5 Wzór umowy (DOC, 64.5 KiB)
 • Zał.6 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (DOC, 36.5 KiB)
 • Zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 23.10.2018r. (PDF, 328.7 KiB)
 • Wyjaśnienia Zamawiajacego na zapytania Wykonawcy z dnia 18.10.2018r. (PDF, 1.3 MiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 280.9 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2018-06-08
Termin składania ofert / wniosków
2018-06-18 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Ochrona fizyczna siedziby Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy oraz jego Oddziału Terenowego w Inowrocławiu
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 5.1 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 3.6 MiB)
 • Zał.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków i braku podstaw wykluczenia (DOC, 44 KiB)
 • Zał.2. Formularz ofertowy (DOC, 50.5 KiB)
 • Zał.3. Wykaz usług (DOC, 35 KiB)
 • Zał.4. Wzór umowy - Bydgoszcz (DOC, 107.5 KiB)
 • Zał.5. Wzór umowy - Inowrocław (DOC, 107 KiB)
 • Zał.6. Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (DOC, 65.5 KiB)
 • Zał.7. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (DOC, 36.5 KiB)
 • Wyjaśnienie Zamawiającego na zapytanie Wykonawcy z dnia 11.06.2018 r. (PDF, 299.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 972.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 1.4 MiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2018-04-04
Termin składania ofert / wniosków
2018-04-12 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa dwóch zespołów pojazdów ciężarowych do przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy kat. C oraz C+E dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o przetargu (PDF, 4.5 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 10.8 MiB)
 • Załącznik nr 1 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu (DOC, 43.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 Formularz ofertowy (DOC, 46.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 Wykaz wykonanych/wykonywanych dostaw (DOC, 34.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 Wzór umowy (DOC, 57 KiB)
 • Wyjaśnienia Zamawiającego na zapytania Wykonawcy z dnia 05.04.2018 r. (PDF, 425.9 KiB)
 • Wyjaśnienia Zamawiającego na zapytania Wykonawcy z dnia 06.04.2018 r. (PDF, 360 KiB)
 • Zmiana SIWZ z dnia 09.04.2018 r. (PDF, 322.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 336.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 384.6 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2018-03-23
Termin składania ofert / wniosków
2018-04-17 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa budynku biurowo-garażowego oraz rozbiórki istniejących budynków dla potrzeb WORD Bydgoszcz, Oddział Inowrocław.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 5.5 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 11.5 MiB)
 • Zał.1 - Oświadczenie o spełnianiu warunków i braku podstaw wykluczenia (DOC, 43.5 KiB)
 • Zał.2 - Formularz ofertowy (DOC, 42 KiB)
 • Zał.3 - Wykaz robót budowlanych (DOC, 32 KiB)
 • Zał.4 - Wykaz osób (DOC, 39 KiB)
 • Zał.5 - Wzór umowy (DOC, 189.5 KiB)
 • Zał.6 - Dokumentacja projektowa (ZIP, 110 MiB)
 • Zał.7 - Przedmiary robót (ZIP, 4.5 MiB)
 • Zał.8 - Specyfikacje tech. wyk. i odb. robót (ZIP, 1.4 MiB)
 • Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 27.03.2018r. (PDF, 267.7 KiB)
 • Wyjaśnienia Zamawiającego na zapytania Wykonawcy z dnia 05.04.2018 r. (PDF, 2.6 MiB)
 • Aneks nr 1 do zał. nr 6 w SIWZ - Dokumentacja projektowa (ZIP, 5.2 MiB)
 • Wyjaśnienia Zamawiającego na zapytania Wykonawcy z dnia 12.04.2018 r. (PDF, 285.8 KiB)
 • Wyjaśnienia Zamawiającego na zapytania Wykonawcy z dnia 13.04.2018 r. (PDF, 281.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 307 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 291.2 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2017-11-06
Termin składania ofert / wniosków
2017-11-14 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa paliw dla pojazdów Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy w roku 2018
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 4.5 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 9.3 MiB)
 • Zał.1 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu (DOC, 43.5 KiB)
 • Zał.2 - Formularz ofertowy (DOC, 43 KiB)
 • Zał.3 - Wykaz wykonanych/wykonywanych dostaw (DOC, 34.5 KiB)
 • Zał.4 - Informacja o stacjach paliw (DOC, 30 KiB)
 • Zał.5 - Wzór umowy (DOC, 64.5 KiB)
 • Wyjaśnienia Zamawiajacego na zapytania Wykonawcy odnośnie treści SIWZ z dnia 09.11.2017r. (PDF, 1 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 317.1 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 358.7 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2017-08-10
Termin składania ofert / wniosków
2017-09-15 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa budynku biurowo-garażowego oraz rozbiórki istniejących budynków dla potrzeb WORD Bydgoszcz, Oddział Inowrocław
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 5.7 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamóweinia (PDF, 12.6 MiB)
 • Zał.1 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu (DOC, 43.5 KiB)
 • Zał.2 Formularz ofertowy (DOC, 42 KiB)
 • Zał.3 Wykaz robót budowlanych (DOC, 32 KiB)
 • Zał.4 Wykaz osób dysponowanych do realizacji zamówienia (DOC, 39 KiB)
 • Zał.5 Wzór umowy (DOC, 217 KiB)
 • Zał.7 Przedmiary robót (ZIP, 9.6 MiB)
 • Zał.8 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (ZIP, 1.4 MiB)
 • Zmiana SIWZ (PDF, 184.7 KiB)
 • Zał.6 Dokumentacja projektowa (ZIP, 97.3 MiB)
 • Wyjaśnienia Zamawiającego na zapytania odnośnie treści SIWZ z dnia 23.08.2017r. (PDF, 4 MiB)
 • Wyjaśnienia Zamawiającego na zapytania odnośnie treści SIWZ z dnia 24.08.2017r. (PDF, 357.9 KiB)
 • Wyjaśnienia Zamawiającego na zapytania odnośnie treści SIWZ z dnia 31.08.2017r. (PDF, 710.3 KiB)
 • Wyjaśnienie Zamawiającego na zapytanie odnośnie treści SIWZ z dnia 04.09.2017r. (PDF, 288.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 391.9 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 279.2 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2017-07-17
Termin składania ofert / wniosków
2017-08-07 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa budynku biurowo-garażowego oraz rozbiórki istniejących budynków dla potrzeb WORD Bydgoszcz, Oddział Inowrocław
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 5.7 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 12.5 MiB)
 • Zał.1 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu (DOC, 43.5 KiB)
 • Zał.2 Formularz ofertowy (DOC, 41 KiB)
 • Zał.3 Wykaz robót budowlanych (DOC, 32 KiB)
 • Zał.4 Wykaz osób dysponowanych do realizacji zamówienia (DOC, 39 KiB)
 • Zał.5 Wzór umowy (DOC, 215 KiB)
 • Zał.6 Dokumentacja projektowa (ZIP, 60.7 MiB)
 • Zał.7 Przedmiary robót (ZIP, 9.6 MiB)
 • Zał.8 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (ZIP, 1.4 MiB)
 • Wyjaśnienia Zamawiającego na zapytania Wykonawców z dnia 26.07.2017r. (PDF, 4.7 MiB)
 • Zmiana SIWZ (PDF, 930.1 KiB)
 • Formularz ofertowy Wykonawcy - zmieniony (DOC, 41.5 KiB)
 • Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz nie podleganiu wykluczeniu – zmienione (DOC, 43.5 KiB)
 • Wzór umowy – zmieniony (DOC, 215.5 KiB)
 • Zmiana SIWZ 2 (PDF, 440.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 317 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 275.5 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2017-05-08
Termin składania ofert / wniosków
2017-05-22 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 4.3 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 9.4 MiB)
 • Zał. 1 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu (DOC, 43.5 KiB)
 • Zał. 2 Formularz ofertowy (DOCX, 19.5 KiB)
 • Zał. 3 Wykaz wykonanych/wykonywanych dostaw (DOC, 34.5 KiB)
 • Zał. 4 Informacja o PPE (PDF, 21.5 KiB)
 • Zał. 5 Wzór umowy (DOC, 62.5 KiB)
 • Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 708.6 KiB)
 • Zmiana Ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 424.5 KiB)
 • Zaktualizowany formularz ofertowy (DOCX, 19.5 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania Wykonawców z dnia 09.05.2017r. (PDF, 1.4 MiB)
 • Odpowiedzi na zapytania Wykonawców z dnia 10.05.2017r. (PDF, 2.1 MiB)
 • Odpowiedzi na zapytania Wykonawców z dnia 11.05.2017r. (PDF, 1.7 MiB)
 • Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 2 (PDF, 487.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 384.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 668.5 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2016-12-14
Termin składania ofert / wniosków
2016-12-22 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa paliw dla pojazdów Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy w roku 2017
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.6 MiB)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (PDF, 9.2 MiB)
 • Załącznik nr 1	Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu (DOC, 43.5 KiB)
 • Załącznik nr 2	Formularz ofertowy (DOC, 41.5 KiB)
 • Załącznik nr 3	Wykaz wykonanych/wykonywanych dostaw (DOC, 34.5 KiB)
 • Załącznik nr 4	Informacja o stacjach paliw (DOC, 30 KiB)
 • Załącznik nr 5	Wzór umowy (DOC, 64 KiB)
 • Zapytania do SIWZ z dnia 16.12.2016r. i odpowiedzi Zamawiającego (PDF, 684 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 364.4 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji