ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Przetargi

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 11
Data ogłoszenia
2016-12-14
Termin składania ofert / wniosków
2016-12-22 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa paliw dla pojazdów Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy w roku 2017
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.6 MiB)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (PDF, 9.2 MiB)
 • Załącznik nr 1	Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu (DOC, 43.5 KiB)
 • Załącznik nr 2	Formularz ofertowy (DOC, 41.5 KiB)
 • Załącznik nr 3	Wykaz wykonanych/wykonywanych dostaw (DOC, 34.5 KiB)
 • Załącznik nr 4	Informacja o stacjach paliw (DOC, 30 KiB)
 • Załącznik nr 5	Wzór umowy (DOC, 64 KiB)
 • Zapytania do SIWZ z dnia 16.12.2016r. i odpowiedzi Zamawiającego (PDF, 684 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 364.4 KiB)
Lp 12
Data ogłoszenia
2016-11-22
Termin składania ofert / wniosków
2016-11-30 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa paliw dla pojazdów Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy w roku 2017
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.6 MiB)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (PDF, 9.2 MiB)
 • Załącznik nr 1	Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu (DOC, 43.5 KiB)
 • Załącznik nr 2	Formularz ofertowy (DOC, 41.5 KiB)
 • Załącznik nr 3	Wykaz wykonanych/wykonywanych dostaw (DOC, 34.5 KiB)
 • Załącznik nr 4	Informacja o stacjach paliw (DOC, 30 KiB)
 • Załącznik nr 5	Wzór umowy (DOC, 64 KiB)
 • Zapytania do SIWZ z dnia 25.11.2016 i odpowiedzi Zamawiajacego (PDF, 1.2 MiB)
 • Uniewanienie piostępowania (PDF, 218.8 KiB)
Lp 13
Data ogłoszenia
2016-04-05
Termin składania ofert / wniosków
2016-04-13 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Najem samochodów osobowych dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy i Oddziału Terenowego WORD w Inowrocławiu
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 3.6 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (ZIP, 22.5 MiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 400.7 KiB)
Lp 14
Data ogłoszenia
2015-12-07
Termin składania ofert / wniosków
2015-12-15 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa paliw dla pojazdów Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy w roku 2016
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (PDF, 6.1 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 2.1 MiB)
 • Zał. 1 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (DOC, 24 KiB)
 • Zał. 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (DOC, 24 KiB)
 • Zał. 3 - Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 25 KiB)
 • Zał. 4 - Formularz ofertowy wykonawcy (DOC, 39.5 KiB)
 • Zał. 5 - Wykaz wykonanych/wykonywanych dostaw (DOC, 32 KiB)
 • Zał. 6 - Informacja o stacjach paliw (DOC, 30 KiB)
 • Zał. 7- Projekt umowy (PDF, 100 KiB)
 • Pytania Wykonawców do treści SIWZ z dnia 11.12.2015r. i odpowiedzi Zamawiającego (PDF, 663.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 337.8 KiB)
Lp 15
Data ogłoszenia
2015-06-10
Termin składania ofert / wniosków
2015-06-26 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja budynku garażu samochodów osobowych Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOC, 69.5 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (DOC, 192 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Projekt umowy (DOC, 237 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Formularz oferta (DOC, 51 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Wykaz robót (DOC, 31 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz osób (DOC, 38.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOC, 24 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Oświadczenie o spełnianiu warunków (DOC, 24 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Projekty budowlane i wykonawcze (ZIP, 3.6 MiB)
 • Załącznik nr 8 - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (ZIP, 63.8 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Przedmiary robót (ZIP, 281.8 KiB)
 • Zmiana SIWZ (PDF, 318.9 KiB)
 • Zmieniony Formularz Oferta (DOC, 51 KiB)
 • Wyjaśnienie Zamawiającego na zapytanie Wykonawcy z dnia 19.06.2015r. (DOC, 24 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 704.2 KiB)
Lp 16
Data ogłoszenia
2014-12-10
Termin składania ofert / wniosków
2014-12-17 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa paliw dla pojazdów Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy w roku 2015
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOC, 43.5 KiB)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (DOC, 125.5 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (DOC, 24 KiB)
 • Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (DOC, 24 KiB)
 • Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 24.5 KiB)
 • Formularz ofertowy wykonawcy (DOC, 39.5 KiB)
 • Wykaz wykonanych/wykonywanych dostaw (DOC, 32 KiB)
 • Informacja o stacjach paliw (DOC, 30 KiB)
 • Projekt umowy (DOC, 40 KiB)
 • Zapytania do SIWZ i wyjaśnienia z dnia 12.12.2014r. (DOC, 28.5 KiB)
 • Zapytania do SIWZ i wyjaśnienia z dnia 15.12.2014r. (DOC, 29.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 225.6 KiB)
Lp 17
Data ogłoszenia
2014-08-28
Termin składania ofert / wniosków
2014-09-12 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa boisk sportowych na place manewrowe do egzaminowania na prawo jazdy kategorii A i B
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOC, 55 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (DOC, 167 KiB)
 • Zał. 1 - Projekt umowy (DOC, 234 KiB)
 • Zał. 2 - Formularz oferta (DOC, 52 KiB)
 • Zał. 3 - Wykaz zrealizowanych robót (DOC, 30.5 KiB)
 • Zał. 4 - Wykaz osób (DOC, 38 KiB)
 • Zał. 5 - Projekty budowlano-wykonawcze (ZIP, 45.8 MiB)
 • Zał. 6 - Specyfikacje techniczne (ZIP, 5.5 MiB)
 • Zał. 7 - Przedmiary robót (ZIP, 160.9 KiB)
 • Korekta w ogłoszeniu o zamówieniu (DOC, 23.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 183.2 KiB)
Lp 18
Data ogłoszenia
2014-06-05
Termin składania ofert / wniosków
2014-06-16 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Całodobowa ochrona nieruchomości oraz mienia i osób na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy przy ul. S. Kard. Wyszyńskiego 54 na lata 2014-2018
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 61.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 151.1 KiB)
 • Zał. 01 do SIWZ. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (PDF, 28.5 KiB)
 • Zał. 02 do SIWZ. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu (PDF, 27.7 KiB)
 • Zał. 03 do SIWZ. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej (PDF, 21.3 KiB)
 • Zał. 04 do SIWZ. Formularz cenowy (PDF, 29.3 KiB)
 • Zał. 05 do SIWZ. Formularz ofertowy (PDF, 28.3 KiB)
 • Zał. 06 do SIWZ. Wykaz urządzeń technicznych (PDF, 29.2 KiB)
 • Zał. 07 do SIWZ. Informacje o przeciętnej liczbie zatrudnionych pracowników oraz liczebności personelu kierowniczego (PDF, 27.2 KiB)
 • Zał. 08 do SIWZ. Wykaz wykonanych/wykonywanych usług (PDF, 24.1 KiB)
 • Zał. 09 do SIWZ. Projekt umowy (PDF, 39.3 KiB)
 • Zał. 10 do SIWZ. Rysunek terenu WORD (PDF, 814.3 KiB)
 • Zapytania i wyjaśnienia SIWZ 2014.06.10 (PDF, 36.8 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 196.3 KiB)
Lp 19
Data ogłoszenia
2014-06-03
Termin składania ofert / wniosków
2014-06-24 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dokończenie modernizacji budynku administracyjnego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 58.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 87.8 KiB)
 • Zał. 1. do SIWZ. Projekt umowy (PDF, 109.8 KiB)
 • Zał. 2. do SIWZ. Formularz Oferta (PDF, 49.9 KiB)
 • Zał. 3. do SIWZ. Wykaz zrealizowanych robót (PDF, 42.8 KiB)
 • Zał. 4. do SIWZ. Wykaz osób (PDF, 41.4 KiB)
 • Zał. 5. do SIWZ. Projekty budowlane i wykonawcze (ZIP, 22.2 MiB)
 • Zał. 6. do SIWZ. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (ZIP, 5.3 MiB)
 • Zał. 7. do SIWZ. Przedmiary robót (ZIP, 204.9 KiB)
 • Zał. 7. do SIWZ. Przedmiary robót. Przedmiar wentylacja (ZIP, 30.3 KiB)
 • Zapytania i wyjaśnienia SIWZ 2014.06.10 (PDF, 33.5 KiB)
 • Zapytania i wyjaśnienia SIWZ 2014.06.17 (PDF, 36.9 KiB)
 • Zapytania i wyjasnienia SIWZ 2014.06.17 Suplement Zał. 4 SIWZ skorygowany (PDF, 40.6 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 85.4 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji