czarnobiały0+1+2
 Instrukcja  O biuletynie  Mapa biuletynu
 Rejestr zmian
 Drukuj informację

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Tryb: nieograniczony

Dostawa paliw dla pojazdów Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy w roku 2018

Status: w toku

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Zamawiający: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 611715-N-2017

Termin składania ofert: 2017-11-14 10:00:00

Termin otwarcia ofert: 2017-11-14 10:15:00

Ogłoszono dnia 2017-11-06 przez Andrzej Libiszewski

Treść

Załączniki

Jawne

SIWZ

Ogłoszenie

Załączniki do SIWZ