czarnobiały0+1+2
 Instrukcja  O biuletynie  Mapa biuletynu
 Rejestr zmian
 Drukuj informację

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Pracownicy funkcyjni

Ogłoszono: 2004-01-16 12:42:45 przez Marcin Słomiński

Dyrektor
    Andrzej Gross
 
p. o. Zastępcy Dyrektora
    Tomasz Szoch
 
Główny Księgowy
    Iwona Czarnecka
 
Kierownik Oddziału Terenowego
    Jarosław Kopeć
 
Kierownik Wydziału Egzaminowania
    Marek Wlekliński
 
Naczelnik Biura Obsługi Klienta
    Karolina Rospenda
 
Naczelnik Wydziału Szkoleń i BRD
    Maciej Eckardt
 
Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego
    Robert Kasperczyk
 
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych
    Antoni Urbańczyk
 
Samodzielne Stanowisko ds Analiz, Systemu Informatycznego i Bezpieczeństwa Informacji
    Marcin Słomiński
 
Samodzielne Stanowisko ds Pracowniczych i Organizacyjnych
    Justyna Wołowska
 
Sekretariat
    Barbara Łuczak